Omfattende løypeutbedringer 

Utbedringen av løypa er over for i år. Det er et omfattende arbeide som er gjort, og dugnadsinnsatsen har for enkeltpersoner vært enorm. Tusen takk til de som har stilt opp

Det er i høst gjort en kjempejobb i det meste av lysløypa med drenering/grøfting og utjevning av terrenget, i tillegg til å utvide bredden der det var mulig. Ca. 40 rør/stikkrenner er lagt! 

 


Litt for få
stilte på dugnad med skogrydding/kvisting. Pr. nå er ca. 80% av utbedringen utført, restarbeid blir sommeren 2008. Arbeidet gjør at vi har fått betydelig bedre underlag for skiløypa.
Dessverre har den langvarige barfrosten ført til nesten totalt nedisete
grøfter og rør, før snøen kom mot slutten av januar. Vi håper derfor at vi fortsatt får godt med snø utover vinteren. 

Spørsmål om dette prosjektet kan rettes til Ole-André Helgaas på telefon 975 70 737.

Løypeutbedringskomitén består av: Jarle Karlsen, Ole-André Helgaas og Kjetil Bårdsen. 
I tillegg har Frank Georgsen jobbet mye med rørbestilling o.l. 

 

Tilbake