Medlemsskap

 

Medlemskontingentene er barn kr 100,- voksne kr 200,- og familie kr 290,-. 
I tillegg til å støtte lagets drift gir medlemskap rimeligere startkontingent både på onsdagsrennene og på Ramfløyrennet. Våre medlemmer får også rabatt på kjøp av skiutstyr m.m hos Intersport.  

Startkontingent på onsdagsrennen er kr 20,- for medlemmer og kr 40,- for ikke medlemmer.

Støttemedlem
Det er også mulig å tegne kun støttemedlemskap. Vi henstiller derfor brukere av løypene til å tegne seg som støttemedlemmer i Sør-Kvaløya IL, skigruppa. Støttemedlemskap er kun et økonomisk bidrag.  Dette medlemskap koster for voksne kr 200,00 barn kr 100,00 og familie kr 290,00.

Vi ber om at flest mulig betaler medlemskapet pr. giro til vår kontonr. 4799.60.07797.

Ved innbetaling av kontingent    det oppgis navn, adresse og fødselsdato på de aktuelle medlemmene. Dette gjelder også ved familiemedlemskap. 
For deltakere på onsdagsrenn: Påfør innbetalingsgiroen med barnets navn og fødselsdato og send gjerne en Email til Skigr@start.no med de øvrige data.

 

 

Tilbake