Onsdagsrenn 2008 - Telenorkarusellen        

 

Påmelding

Tidtaking/ikke tidtaking

Starttid

Startnummer

Terminliste

Løype/lengde

Kontingent

Premiering

Parkering

 
I år skal tre av våre onsdagsrenn gjennomføres som en del av Telenor-Karusellen. Dette har ingen praktisk betydning for dere som deltakere. Rennene blir gjennomført på samme vis som tidligere. Hvilke renn dette gjelder vil vi komme tilbake til. 

Påmelding
Vi vil oppfordre flest mulig til å forhåndsregistrere sin påmelding. Dette kan skje ved å sende en
Email til Skigr@Start.no . Påmelding kan også skje ved oppmøte på onsdagsrennene.

Ved påmelding må vi ha følgende opplysninger:

* Navn og adresse
* Fødselsdato
* Telefon
* Navn på foresatte
* Evnt. medlemskap
* Tidtakning/eller ikke tidtakning

Bruk vedlagte skjema og sende dette tilbake til oss på email.

Vi vil på de første rennene ha et 2-delt sekretariat, ett for nye påmeldinger og ett for de som 
allerede er påmeldt og kun skal registreres og få utdelt sitt startnummer. 

Husk at du må registrere deg og betale rennavgift i forkant av hvert løp.

 

Tidtaking/ikke tidtaking
Det er anledning til å velge om ungene vil gå med eller uten tidtaking. Idet vi tildeler spesielle nummerserier for de uten tidtaking, vi vite dette ved påmelding.

 

Starttid
Deltakere som går uten tidtaking får starte umiddelbart etter registrering/utdeling av startnummeret kl. 18.15. Løperne som går på tid får starte mellom kl. 18.30 og 19.00.

 

Startnummer og startkontigent.
Startnummer leveres ut fra kl. 18.15 på renndagen.
Husk at du registrere deg og betale startkontigent i forkant av hvert løp.

Startkontingent er kr 20,- for medlemmer og kr 40,- for ikke medlemmer.

 

Terminliste
Terminlista for 2008 ser slik ut:

Januar:  16, 23 og 30.
Februar:  6, 13, 20 og 27.
Mars:      5 og 26.

Det avholdes ikke renn i vinterferien.
Tre av årets ondagsrenn vil bli gjennomført som en del av Telenor-karusellen. 

Værforholdene kan gjøre det nødvendig å utsette enkelte renn. Vi vil benytte avisenes "klubbkasse" til informasjon. Imidlertid må innrykk her meddeles tidlig tirsdag og været kan som kjent forandre seg mye til onsdag ettermiddag. Er dere i tvil om det blir renn pga værforhold, så sjekk våre internettsider. I rennperioden vil sidene bli oppdatert fortløpende.

 

Lengde
De forskjellige aldersgruppene har følgende lengde på sine løp:

Barn 0-8 år går 1 km, 8-11 år går 2 km og barn 12-14 år går 3 km.
Løypekart onsdagsrenn

Vi vil trenge hjelp fra foreldrene til avvikling av onsdagsrennene og vi er avhengige at dere stiller opp! Dette er bl.a. hjelp til påmelding, parkering, vakter ute i løypene, hjelp til tidtaking etc. Har du litt tid til overs, hører vi gjerne fra deg.

 

Premiering
Det er medalje til alle som deltar. Ekstra premiering (gradert) for de som deltar i mer enn 4 og 8 renn. I tillegg trekker vi ut 2 ekstrapremier for de som går 8 eller 9 onsdagsrenn. Trekkpremie for tidligere år har vært to sykler og det blir det i år også.

Premieutdeling for 2008 blir avholdt i kantina på Kvaløya videregående skole tirsdag 29/4 
kl. 18.00. I forbindelse med premieutdelinga trenger vi kakebakere!

 

Start- og medlemskontigent
Du må registrere deg og betale startkontingent i forkant av hvert løp.
Startkontingent er kr 20,- for medlemmer og kr 40,- for ikke medlemmer.

Medlemskontingentene er barn kr 100,- voksne kr 200,- og familie kr 290,-. 
I tillegg til å støtte lagets drift gir medlemskap rimeligere startkontingent både på onsdagsrennene og på Ramfløyrennet. Våre medlemmer får også rabatt på kjøp av skiutstyr hos Intersport.
  

For å unngå kø de første renndagende, ber vi flest mulig om å betale medlemskapet pr. giro til
vår kontonr. 4799.60.07797.
Ved innbetaling av kontingent    det oppgis navn, adresse og fødselsdato på de aktuelle medlemmene. Dette gjelder også ved familiemedlemskap. Påfør innbetalingsgiroen med barnets navn og fødselsdato og send gjerne en Email til Skigr@start.no med de øvrige data.

Støttemedlem
Det er også mulig å tegne kun støttemedlemskap. Vi henstiller derfor brukere av løypene til å tegne seg som støttemedlemmer i Sør-Kvaløya IL, skigruppa. Støttemedlemskap er kun et økonomisk bidrag. Du risikerer ikke dugnad som støttemedlem. Støttemedlemskap koster for voksne kr 200,00 barn kr 100,00 og familie kr 290,00.

 

Parkering.
På onsdagsrennene er det er viktig at dere utnytter parkeringsplassen og parkerer tett. Ikke parker langs riksveien. Følg anvisninger fra parkeringsvaktene!

Alle inntekter som laget får fra onsdagsrennene går med til å dekke saft og premier. For å ha mulighet til å holde snøscooter og tråkkemaskin i gang, driver skigruppa "utfartsparkeringsplass" i Håkøybotn. I helgene fra februar og frem til påske har vi folk stående fra ca. kl. 10.00-13.00 for å ta inn parkeringsavgift. Vi satser på å rekruttere medhjelpere fra foreldrene. Kun en gang på hver. Vi håper at dere kan melde dere frivillig.

 

Oppfordring!
Lagets formål er å stimulere barn & unge til ski og skiaktivitet og således skape en ramme rundt arrangementet. Vi oppfordrer derfor alle foreldre/foresatte til å aktivt delta ved å være ute i løypa.

 

Tilbake